Svenska Konsumentkreditföretagen granskar Nanokredit (Na No Invest & Finans AB)

Pressmeddelande den 10 mars 2015, Stockholm

Genom Sveriges Radios (SR) granskning av medlemsföretaget Nanokredit så har det framkommit att bolaget sannolikt brustit i sin kreditprövning. Styrelsen i S.K.E.F. har därför påbörjat en formell granskning av verksamhetens kreditprövningsprocesser.

Nanokredit har uppmanatas att inkomma med en redogörelse för sin kreditprövningsprocess och mer specifikt vad som har skett i ärendet som omnämnts i radio.

”Vår förening lägger stor vikt vid att samtliga medlemsföretag gör en ordentlig kreditprövning i samband med alla låneansökningar. Vår generella uppfattning är att SKEFs medlemsföretag ligger i framkant när det gäller kreditprövningar. Enligt våra analyser är medlemsföretagens processer och rutiner är ofta både striktare och mer omfattande än vad många banker, kreditmarknadsbolag och fakturabetalningsbolag gör för blancolån. Vi arbetar kontinuerligt för att samtliga medlemsföretag skall fortsätta att ligga i framkant. Därför är det förstås allvarligt när ett medlemsföretag brister i någon av sina rutiner.

Vår främsta prioritet nu är att se till att det aktuella bolagets processer följer rådande lagstiftning och att deras kreditprövning säkerställer låntagarens återbetalningsförmåga så att framtida låntagare inte hamnar i ekonomiska trångmål.”
Säger Magnus Sjögren, ordförande i S.K.E.F.

För ytterligare information:
Magnus Sjögren, Ordförande
magnus.sjogren@folkia.se

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter mindre krediter (upp till 15.000 kr) som inte sträcker sig längre än 12 månader. Föreningen består av åtta medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning på tydliga villkor.

PM granskning Nanokredit (2015-03-10-v01)