Svenska Konsumentkreditföretagen granskar Easycredit & Credigo

Pressmeddelande den 4 juni 2015, Stockholm


Sveriges Radios (SR) har nyligen granskat S.K.E.F.s medlemsföretag Northmill (som bedriver kreditgivning via www.easycredit.se och www.credigo.se).  De av SR angivna omständigheterna indikerar att Northmill har brister i sin kreditprövning. Styrelsen i S.K.E.F. har därför påbörjat en formell granskning av Northmills kreditprövningsprocesser.


Northmill har uppmanatas att inkomma dels med en generell redogörelse för sin kreditprövningsprocess, dels mer specifik information om vad som har skett i ärendet som omnämnts i radio.

”Detta verkar vara ett mer komplext fall än SRs tidigare granskning. Såvitt vi får förstå SRs rapportering har sökanden uppgivit falska uppgifter till bolaget och på grund av dessa felaktiga uppgifter blivit beviljad lån.
Vi vill i sammanhanget understryka vikten av varje sökandes eget ansvar att alltid lämna korrekta uppgifter i samband med ansökan om lån. Medlemsföretagen i S.K.E.F. har som tydlig ambition att enbart bevilja lån till kunder som klarar av att återbetala, och det gynnar varken individen eller bolagen om felaktiga uppgifter medför att lån som annars inte skulle ha beviljats ändå godkänns och betalas ut. Som konsument skall man förstås även vara medveten om att man i olika sammanhang kan göra sig skyldig till rena lagöverträdelser när man uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter.”

Säger Magnus Sjögren, ordförande i S.K.E.F.
För ytterligare information:

Magnus Sjögren, Ordförande

magnus.sjogren@folkia.se

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter mindre krediter (upp till 15.000 kr) som inte sträcker sig längre än 12 månader. Föreningen består av åtta medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning på tydliga villkor.