SKEF – Statistik 2015

Pressmeddelande den 12 april 2016, Stockholm

SKEF har sammanställt statistik från sina medlemsbolag avseende verksamhetsåret 2015. Det kan bl.a. konstateras att, i förhållande till verksamhetsåret 2014, antalet utställda fakturor från medlemsbolagen har ökat med 25 % samtidigt som antalet ärenden till KFM har sjunkit med 9,6 % och andelen av samtliga utställda fakturor som hamnar hos KFM sjunkit från ca 6,5 % för 2014 till 4,75 % för 2015 – en nedgång med 27 %. Läs mer