S.K.E.F:s etiska regler

En trygghetsgaranti för dig som vill ta snabblån

S.K.E.F har som övergripande mål att verka för en sund och seriös konsumentkreditgivning och för att branschens goda anseende ska upprätthållas. Föreningen har därför tagit fram ett regelverk som medlemmarna i föreningen har åtagit sig att följa som en del av sitt medlemskap.

De etiska reglerna utgörs av ett antal faktorer som medlemsföretagen ska ta hänsyn till vad gäller:

- registrering av verksamhet
- internkultur
- bemötande mot konsument
- informationsdelgivning
- marknadsföring
- hur god kreditgivningssed efterlevs
- åtaganden kring utlåning och återbetalning

Läs mer för att ta del av de etiska reglerna i sin helhet.