Marknadsföring

Marknadsföring av produkter på snabblånemarknaden har varit uppe för diskussion. Därför ingår det klara direktiv i S.K.E.F:s etiska regelverk kring hur medlemsföretagen ska agera vid just marknadsföring och kommunikation. Givetvis är det av största vikt att konsumenter möts av information som är tydlig, korrekt och måttfull. Produkter ska också förklaras på ett lättbegripligt språk.

All marknadsföring och annonsering sker i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1) samt ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.