Kreditprövning

Begränsar risker och ska alltid utföras

S.K.E.F:s medlemmar arbetar aktivt och kontinuerligt för att begränsa risken för att en kreditsökande ingår avtal som hon inte har möjlighet att slutföra.

Då en ny kund ansöker om lån görs därför en insamling av relevant och adekvat information för att säkerställa kundens nuvarande och framtida goda återbetalningsförmåga. Den sökandes personliga ekonomiska situation med disponibel inkomst och tidigare kreditbeteende gås därför igenom.