Överenskommelser

Tydlighet, transparens och trygghet i fokus

I det etiska regelverket listas ett antal överenskommelser som anger hur en kreditgivare ska agera inom marknadsföring, kreditprövning och återbetalning. Medlemsföretagen har förbundit sig att följa det gemensamma regelverket inom de olika områdena.