Regler & Riktlinjer

S.K.E.F har tagit fram ett regelverk som medlemsföretagen förbundit sig att respektera och föra in i sin dagliga verksamhet. Läs mer om de etiska reglerna.