Vivus (4Finance) utesluts

Vivus (4Finance) utesluts

Svenska Konsumentkreditföretagen utesluter snabblåneföretaget Vivus (4Finance)

Pressmeddelande den 5 mars 2014, Stockholm

Svenska Konsumentkreditföretagen, branschorganisation för snabblåneföretagen i Sverige, välkomnar den granskning av det tidigare medlemsföretaget 4Finance som Konsumentverket har inlett. Föreningen har gjort bedömningen att 4Finance, som bedriver utlåningsverksamhet under varumärkena Vivus och Onea, tillämpar en affärsmodell som strider mot föreningens etiska regler.

Svenska Konsumentkreditföretagen fick tidigare i år kännedom om att Vivus / 4Finance tillämpat en affärsmodell som strider mot föreningens etiska regler. När föreningen konfronterade 4Finance med uppgifterna har 4Finance valt att lämna föreningen. Det som inte var förenligt med de etiska reglerna är att 4Finance, enligt vad som framkommit i en anmälan till Konsumentverket, vid upprepade tillfällen har uppmanat kund med betalningssvårigheter att betala höga straffavgifter, s.k. ”förlängningsavgifter” istället för att erbjuda en återbetalningsplan där kunden kan amortera på sitt lån. Dessutom har 4Finance hotat med Kronofogden och betalningsanmärkningar om kunden inte betalar straffavgifterna. Enligt föreningen är både affärsmodellen i sig och agerandet i det aktuella fallet grava överträdelse av de regler som föreningens medlemmar har åtagit sig att följa.

- Våra medlemmars affärsmodell skall innehålla tydliga och transparenta villkor med tydlig prissättning av små lån som går att betala tillbaka på relativt kort tid, dvs. en tillfällig likviditetsförstärkning. Lånen skall enbart erbjudas till personer som efter noggrann kreditprövning kan bedömas ha möjlighet att återbetala sitt lån i tid, säger Magnus Sjögren, ordförande i Svenska Konsumentkreditföretagen. Våra medlemmar skall göra noggranna kreditprövningar innan de beviljar lån, och skulle någon av låntagarna genom senare inträffade omständigheter få svårt att betala tillbaka så skall medlemsföretagen så långt det är möjligt underlätta för kunden och erbjuda en anpassad amorteringsplan. Företag som inte vill jobba efter de reglerna platsar inte i vår förening.

Konsumentverket har fått anmälningar som riktar sig mot 4Finance och det sätt på vilket deras varumärken har bedrivit sin verksamhet.
- Det är bra att Konsumentverket har inlett en granskning och jag förutsätter att de prövar om 4Finance agerande är förenligt med god kreditgivningssed eller på annat sätt strider mot lag säger Magnus Sjögren.

För ytterligare information:
Magnus Sjögren, Ordförande
magnus.sjogren@folkia.se

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter mindre krediter (upp till 15.000 kr) som inte sträcker sig längre än 12 månader. Föreningen består av åtta medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning på tydliga villkor.