S.K.E.F tillsätter snabblånebranschens första oberoende reklamationsråd

Pressmeddelande den 1 augusti 2014, Stockholm

S.K.E.F fortsätter att arbeta för att skapa trygghet i snabblånebranschen och tillsätter därför ett oberoende etiskt reklamationsråd.

För konsumenter som tar snabblån har S.K.E.F skapat ett oberoende etiskt reklamationsråd. Likt den allmänna reklamationsnämnden fäller rådet utslag och ger rekommendationer i de fall där konsumenter känt sig orättvist behandlade. Varje medlemsföretag förbinder sig att respektera rådets slutliga utslag.

Det etiska reklamationsrådet består av tre personer, samtliga oberoende från S.K.E.F:s medlemsföretag: En skiljedomstolsadvokat, en docent i CSR (Corporate Social Responsibility) samt föreningens kanslichef (juridisk konsult, föredragande i nämnden).

”Vi tar här ytterligare ett kraftfullt grepp för att sätta konsumenternas intresse och trygghet i främsta rummet,” säger Magnus Sjögren, S.K.E.F:s styrelseordförande. ”Rådet agerar helt oberoende från medlemsföretagen och ger ett opartiskt utlåtande som vi förbinder oss att följa. På så sätt skapar vi ytterligare en säkerhetsfaktor för våra konsumenter som inte ska behöva tvivla på att de vänt sig till seriösa kreditgivare. Företag anslutna till S.K.E.F representerar en värdegrund som borgar för trygghet.”

För mer information, kontakta:
Magnus Sjögren, styrelseordförande S.K.E.F, vice vd, Folkia AS, magnus.sjogren@folkia.se,

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter mindre krediter (upp till 15.000 kr) på högst 12 månader. Föreningen består av tio medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning med tydliga villkor.