S.K.E.F:s etiska regler – en trygghetsgaranti

Pressmeddelande den 5 augusti 2014, Stockholm

För första gången finns nu ett tydligt etiskt regelverk för låneinstitut i snabblånebranschen.

S.K.E.F, snabblånemarknadens nya branschförening, har som övergripande mål att verka för en sund och seriös konsumentkreditgivning och för att branschens goda anseende ska upprätthållas. Föreningen har därför tagit fram ett etiskt regelverk som medlemmarna har åtagit sig att följa som en del av sitt medlemskap.

De etiska reglerna befäster grundförutsättningar som medlemsföretagen ska ta hänsyn till vad gäller registrering av sin verksamhet, internkultur, bemötande av konsument, informations- delgivning, marknadsföring, hur god kreditgivningssed ska efterlevas och åtaganden kring utlåning och återbetalning.

”S.K.E.F bevisar med detta att vi menar allvar med att hålla ordning och reda i vår bransch,” säger Magnus Sjögren, S.K.E.F:s styrelseordförande. ”Regelverket är omfattande och tydligt. Våra medlemsföretag har åtagit sig att bedriva sina verksamheter efter dessa principer. Det skapar trygghet för konsumenter som vill nyttja den här typen av tjänster.”

”Regelverket är en grundbult för vår branschförening. Utifrån det kan vi bygga vidare för att skapa utrymme för seriösa aktörer som vill erbjuda konsumenter möjligheter att låna mindre summor på kortare löptider,” avslutar Magnus Sjögren.

För mer information, kontakta:
Magnus Sjögren, styrelseordförande S.K.E.F, vice vd, Folkia AS, magnus.sjogren@folkia.se.

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter mindre krediter (upp till 15.000 kr) på högst 12 månader. Föreningen består av tio medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning med tydliga villkor.