Syftet med föreningen

Att skapa förutsättningar för trygga snabblån

Syftet med S.K.E.F är att genom transparens och information skapa en tydlig och rättvisande bild av snabblånebranschen samt skapa trygghet för konsumenter som vill nyttja tjänster på marknaden.

För att uppnå syftet arbetar S.K.E.F på följande sätt:
- Samarbete sker löpande med tillsynsmyndigheter och lagstiftare
- ”Bästa praxis” (ansvarsfull kreditgivning) införs i medlemsföretagens dagliga verksamhet för att säkerställa kvalitet och skydd av konsumentintressen på marknaden för mindre konsumentkrediter, bland annat genom att se till att företagen följer de etiska reglerna
- För konsumenter tillhandahålls en oberoende etisk reklamationsnämnd som fäller utlåtanden om ärenden som når dit
- Allmänheten informeras om konsumentkredittjänster och uppmuntras till ansvarsfullt kreditbeteende