Reklamationsrådet

En opartisk instans för rättvis behandling

För konsumenter som tar snabblån har S.K.E.F sammanställt ett oberoende etiskt reklamationsråd. Rådet ger, likt den allmänna reklamationsnämnden, rekommendationer och fäller utslag i de fall där konsumenter känt sig orättvist behandlade av en kreditgivare.

Rådets ledamöter
Det etiska reklamationsrådet består av tre personer, samtliga oberoende från S.K.E.F:s medlemsföretag:

- En skiljedomstolsadvokat
- En docent i CSR (Corporate Social Responsibility)
- S.K.E.F:s kanslichef (juridisk konsult, föredragande i nämnden)

Rådets uppgift
Reklamationsrådet ska granska bolagens regelefterlevnad samt lösa tvister mellan konsumenter och kreditgivare. Varje medlemsföretag förbinder sig att respektera rådets definitiva utslag som fälls efter granskning.