Om S.K.E.F

En branschförening som skapar trygghet för dig som vill ta snabblån

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, S.K.E.F, är en branschförening för företag som erbjuder konsumenter snabblån. Föreningen bildades 2013 då några av de största aktörerna på marknaden ansåg att det behövdes ett gemensamt organ för att säkerställa kvalitet och trygghet för konsumenter på den svenska snabblånemarknaden.

S.K.E.F verkar för en sund och seriös kreditgivning med tydliga villkor till svenska konsumenter. Genom föreningen kan konsumenter som vill låna pengar säkerställa att de vänt sig till seriösa långivare som är väletablerade på den svenska snabblånemarknaden. Samtliga medlemsföretag arbetar seriöst och långsiktigt.

Prissättning
S.K.E.F tar inte hänsyn till prissättning, utan verkar för att konsumenter ska bli korrekt behandlade genom ansvarstagande åtgärder och proaktivt arbete. Listningar som betygsätter företag i snabblånebranschen tar inte nödvändigtvis hänsyn till S.K.E.F-medlemskap i sina helhetsbetyg.

Läs mer om vad ett medlemsskap i S.K.E.F innebär samt vilka företag som är anslutna.