Våra kunder

Den genomsnittliga kunden är över 35 år och har regelbunden inkomst som ligger strax under medelinkomsttagarens i Sverige

Typen av kunder som tar snabblån skiljer sig givetvis åt. Genom en kartläggning av samtliga konsumenter som nyttjat tjänster hos S.K.E.F:s medlemsföretag kan ett genomsnitt ändå visas upp.

Genomsnittlig kund som nyttjade snabblån under 2013:

- Medelåldern är mellan 35-40 år
- Medelårsinkomst är 250 000 kronor
- Snittlånet är 2 850 kronor
- Jämn fördelning mellan män och kvinnor

Både genomsnittsålder och genomsnittsinkomst har successivt ökat sedan snabblån introducerades på marknaden. Endast 16 % av kunderna är under 25 år.