Våra krediter

Att låna mindre summor på kortare tid kan löna sig

Gemensamt för S.K.E.F:s medlemsföretag är att de erbjuder snabblån på belopp mellan 1 000 – 15 000 kronor med återbetalning inom högst ett år. Jämfört med traditionella banklån är löptiderna betydligt kortare.

Fördelar med snabblån

Fördelarna med korta lån är flera. Processen för att genomföra lånen sker online med hjälp av modern teknologi som ger effektiv handledning. Allt sker med diskretion och hög säkerhet. Givet att du är godkänd för att ta lån får du även tillgång till lånesumman relativt fort. Korta löptider leder till att amorteringskravet är högre. Det gör att den sammanlagda kostnaden för lånet i slutändan kan bli lägre än vad traditionella banklån som löper över längre tid ibland kan erbjuda.

Snabblån från S.K.E.F:s medlemsföretag ett bra alternativ då:

Krediterna löser akuta ekonomiska problem
- Vid oförutsedda händelser kan ett snabblån underlätta
Snabblån är ett komplement på kreditmarknaden
- Behoven av att låna mindre summor tillgodoses
Produkterna är lätta att förstå och kontrollera
- Villkor och prissättning är tydliga

S.K.E.F:s krav på tydliga villkor

I S.K.E.F:s etiska regler står det utförligt om vikten av tydlighet vid kommunikation av krediter. Medlemsföretagen förbinder sig att kommunicera de produkter som erbjuds så tydligt att de har förutsättningar att förbättra kundens kortsiktiga likviditet utan att räntor, kostnader eller andra förpliktelser oskäligt och ohållbart riskerar att förvärra kundens skuldsituation.