Effektiv ränta

Ett allmänt begrepp för att jämföra kostnader för lån är så kallad effektiv ränta. Med begreppet menas kostnaden som lånet innebär i form av räntor och avgifter beräknat i procent av lånebeloppet. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år.

Att presentera årliga procentsatser är ett traditionellt accepterat sätt att kommunicera kostnaderna för finansiella produkter till konsumenter. Att använda effektiv ränta för att beskriva kostnaden för kortfristiga finansiella produkter blir dock ofta missvisande.

Effektiv ränta – så fungerar den

Den effektiva räntan beräknar den totala räntekostnaden uttryckt i procent för ett lån som löper på ett år. Om ett lån inte löper på ett år, måste den effektiva räntan enligt lag räknas ut som om lånet förnyas vid varje betalningstillfälle utan att den upplupna räntan blir avbetald. Ett nytt lån måste då tas för kunna betala av lånet plus den tidigare upplupna räntan. Diagrammet nedan visar hur räntan ökar för varje gång en återbetalning ska ske och vid vilken tidpunkt den effektiva räntan återspeglar kostnaden.

rantediagramNew

Därför blir effektiv ränta missvisande vid snabblån

Anledningen är att snabblån är kortfristiga, oftast små belopp som skall återbetalas i en eller två omgångar inom en till tre månader. Eftersom effektiv ränta bygger på en fiktiv 12-månadersperiod blir den angivna effektiva räntan för kortfristiga lån väldigt hög och missvisande. Bilden av vad ett lån kostar i realiteten framgår heller inte.

S.K.E.F:s medlemmar visar den totala kostnaden

En låntagare ska inte behöva förväxla den effektiva räntan med den faktiska räntan. Det viktigaste är att veta vad den faktiska totala kostnaden för krediten är.

För att göra det tydligt för konsumenter vad snabblån kostar åtar sig S.K.E.F:s medlemmar  att visa den faktiska totala kostnaden för lånen tillsammans med den effektiva räntan. På så vis framgår den totala kostnaden i kronor och inte enbart i procent.

Snabblån – en service för flexibilitet och kortsiktigt engagemang

Att resa med taxi, hyra en bil eller bo på ett hotell är dyrare än andra metoder för resor eller logi, men kunderna förväntar sig att betala en liten premie för flexibilitet och lägre engagemang för en kortsiktig överenskommelse som uppfyller deras behov. Detsamma gäller för snabblån som gör det möjligt för kunder att låna när de vill och betala tillbaka pengarna under en mycket kort tid utan långsiktigt åtagande.