Tips & Råd

Kontakta din kreditgivare
Om återbetalningssvårigheter inträffar bör du genast ta kontakt med din kreditgivare. Tillsammans kan ni titta på alternativa lösningar och amoteringsplaner.

Skuldrådgivning
Konsumentverket erbjuder skuldrådgivning i respektive kommun. Läs mer på deras hemsida om hur du kommer i kontakt med sådan rådgivare.

Det allra viktigaste är att du snabbt kommer i kontakt med din kreditgivare om du upptäcker att återbetalningstakten måste ändras. Därefter går det att hitta lösningar.