Budget & skuldrådgivning

Om du har svårt att betala tillbaka ett lån ska du genast ta kontakt med ditt låneinstitut. Du kan be om anstånd och tillsammans med kreditgivaren lägga upp en amorteringsplan.

Konsumentverket erbjuder även skuldrådgivning i respektive kommun. Läs mer om det här.

I S.K.E.F:s etiska regelverk sår det uttryckligen hur ett medlemsföretag bör agera om en kund har återbetalningssvårigheter. Till exempel ska ett medlemsföretag alltid erbjuda en förlängning av lån vid löptidens slut till kunder som har god kreditvärdighet, alternativt skapa en ny amorteringsplan. Detta kan dock medföra extra avgifter.

Medlemsföretagen i S.K.E.F bör alltid betrakta Kronofogden som den sista utvägen för att återfå en skuld.

Läs mer om S.K.E.F:s riktlinjer för hantering av återbetalningssvårigheter här.