Hur behandlas mitt ärende

Ditt ärende kommer att behandlas av S.K.E.F:s representanter. Du blir sedan kontaktad för uppföljning.

I de fall då konsumenter och kreditinstitut som är anslutna till S.K.E.F inte kommer överens, har S.K.E.F skapat ett oberoende etiskt reklamationsråd som granskar ärendena. Likt den allmänna reklamationsnämnden fäller rådet utslag och ger rekommendationer. Varje medlemsföretag förbinder sig att respektera rådets definitiva utslag.