Händelserapport 2015 för SKEF

Pressmeddelande den 8 april 2016, Stockholm

Årets rapport inkluderar väsentliga händelser där föreningen b.la samverkat med myndigheter, deltagit på Budget- och skuldrådgivningsdagarna, medverkat i expertpanelen avseende fjärde penningtvättsdirektivet, och en öppen utfrågning i Civilutskottet. Läs mer