Svenska Konsumentkreditföretagen ändrar inte stadgar för att möjliggöra medlemskap för icke-licensierade peer-2-peerföretag.Styrelsen i Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening har inte för avsikt att föreslå stadgeändring så att icke-licensierade peer-2-peer företag kan beviljas medlemskap i organisationen. Ställningstagandet har föranletts av en juridisk granskning och föreningens styrelse bedömer att peer-2-peerverksamhet behöver tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- Läs mer

Ärende Etiska NämndenSKEF Ä 001-15 – uttalande etiska nämnden,17 april 2015

S.K.E.F:s trygghetsikon

S.K.E.F:s trygghetsikon

Som konsument och låntagare ska du känna dig trygg med att vända dig till ett företag som är medlem i S.K.E.F. Leta därför efter föreningens logotyp eller trygghetssigill.