SKEF – Statistik 2015Pressmeddelande den 12 april 2016, Stockholm SKEF har sammanställt statistik från sina medlemsbolag avseende verksamhetsåret 2015. Det kan bl.a. konstateras att, i förhållande till verksamhetsåret 2014, antalet utställda fakturor från medlemsbolagen har ökat med 25 % samtidigt som antalet ärenden till KFM har Läs mer

Händelserapport 2015 för SKEFPressmeddelande den 8 april 2016, Stockholm Årets rapport inkluderar väsentliga händelser där föreningen b.la samverkat med myndigheter, deltagit på Budget- och skuldrådgivningsdagarna, medverkat i expertpanelen avseende fjärde penningtvättsdirektivet, och en öppen utfrågning i Civilutskottet. Läs mer

Svenska Konsumentkreditföretagen ändrar inte stadgar för att möjliggöra medlemskap för icke-licensierade peer-2-peerföretag.Styrelsen i Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening har inte för avsikt att föreslå stadgeändring så att icke-licensierade peer-2-peer företag kan beviljas medlemskap i organisationen. Ställningstagandet har föranletts av en juridisk granskning och föreningens styrelse bedömer att peer-2-peerverksamhet behöver tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- Läs mer

Svenska Konsumentkreditföretagen – granskning av Easy Credit & CredigoPressmeddelande den 10 december 2015, Stockholm Efter Sveriges Radios (SR) granskning av S.K.E.F.s medlemsföretag Northmill där delar av bolagets kreditprövning ifrågasattes har styrelsen i S.K.E.F. granskat Northmills kreditprövningsprocesser. Northmill uppmanades efter SRs granskning att till S.K.E.F.s styrelse inkomma dels med en generell redogörelse Läs mer

Svenska Konsumentkreditföretagen granskar Easycredit & CredigoPressmeddelande den 4 juni 2015, Stockholm Sveriges Radios (SR) har nyligen granskat S.K.E.F.s medlemsföretag Northmill (som bedriver kreditgivning via www.easycredit.se och www.credigo.se).  De av SR angivna omständigheterna indikerar att Northmill har brister i sin kreditprövning. Styrelsen i S.K.E.F. har därför påbörjat en formell Läs mer

Svenska Konsumentkreditföretagen granskning av Nanokredit (NA No Invetst & Finans AB)Pressmeddelande den 20 maj 2015, Stockholm Efter Sveriges Radios (SR) granskning av S.K.E.F.s medlemsföretag Nanokredit, som påvisade brister i bolagets kreditprövning, har Styrelsen i S.K.E.F. granskat Nanokredits kreditprövningsprocesser. I omedelbar anslutning till SRs granskning uppmanade SKEFs styrelse Nanokredit att inkomma dels med en Läs mer

Ärende Etiska NämndenSKEF Ä 001-15 – uttalande etiska nämnden,17 april 2015

Svenska Konsumentkreditföretagen granskar Nanokredit (Na No Invest & Finans AB)Genom Sveriges Radios (SR) granskning av medlemsföretaget Nanokredit så har det framkommit att bolaget sannolikt brustit i sin kreditprövning. Styrelsen i S.K.E.F. har därför påbörjat en formell granskning av verksamhetens kreditprövningsprocesser.
Läs mer…

S.K.E.F:s etiska regler – en trygghetsgarantiFör första gången finns nu ett tydligt etiskt regelverk för låneinstitut i snabblånebranschen. S.K.E.F har tagit fram ett etiskt regelverk som medlemmarna i föreningen har åtagit sig att följa som en del av sitt medlemskap.

S.K.E.F tillsätter snabblånebranschens första oberoende reklamationsrådFör konsumenter som tar snabblån har S.K.E.F skapat ett oberoende etiskt reklamationsråd. Likt den allmänna reklamationsnämnden fäller rådet utslag och ger rekommendationer i de fall där konsumenter känt sig orättvist behandlade. Varje medlemsföretag förbinder sig att respektera rådets slutliga utslag.

S.K.E.F:s trygghetsikon

S.K.E.F:s trygghetsikon

Som konsument och låntagare ska du känna dig trygg med att vända dig till ett företag som är medlem i S.K.E.F. Leta därför efter föreningens logotyp eller trygghetssigill.

Vivus (4Finance) utesluts

Vivus (4Finance) utesluts


Svenska Konsumentkreditföretagen, branschorganisation för snabblåneföretagen i Sverige, välkomnar den granskning av det tidigare medlemsföretaget 4Finance som Konsumentverket har inlett. Föreningen har gjort bedömningen att 4Finance, som bedriver utlåningsverksamhet under varumärkena Vivus och Onea, tillämpar en affärsmodell som strider mot föreningens etiska regler. Läs mer…

Nästa 1 2