Detta är Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, S.K.E.F, är en branschförening för företag som erbjuder konsumenter korta lån. Föreningen befäster branschpraxis som tillämpar god kreditgivningssed för att säkerställa kvalitet och trygghet för konsumenter på den svenska snabblånemarknaden. Genom S.K.E.F kan konsumenter som vill låna pengar säkerställa att de vänt sig till seriösa långivare som är väletablerade på den svenska snabblånemarknaden.

Läs mer   Kontakta oss  

about